Producenci
Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE – RĘKOJMIA

1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Mebel Perfekt, Aleja Bayeux 2, 89-600 Chojnice lub drogą mailową na adres: biuro@mebelhome.pl
4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz w formacie PDF.
5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej następujących danych: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku, gdy reklamacja dotyczyć będzie żądania z rękojmi za wady w postaci wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie.
8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
9. Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Mebelhome.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Od 1 lutego 2022 zwroty są przyjmowane tylko w oryginalnych opakowaniach.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Produkty, co do których Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyraźnie oznaczone są w Sklepie internetowym informacją „Produkt na zamówienie” oraz w swym opisie zawierają pouczenie o braku uprawnienia do odstąpienia od umowy.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Mebel Perfekt, Al. Bayeux 2, 89-600 Chojnice, adres elektroniczny: biuro@mebelhome.pl. Oświadczenie dostępne w formacie PDF.
5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: Mebel Perfekt, Al. Bayeux 2, 89-600 Chojnice.
8. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.
9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wszystkie zwroty są realizowane wyłącznie przy pomocy przelewu.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

Promocje
Materac PLAZA (ONYKS)
Materac PLAZA (ONYKS)

1 005,04 zł

Cena regularna: 1 360,00 zł

Najniższa cena: 1 224,00 zł
szt.
Materac SMART XXL
Materac SMART XXL

730,38 zł

Cena regularna: 940,00 zł

Najniższa cena: 846,00 zł
szt.
Materac CLEVER
Materac CLEVER

830,62 zł

Cena regularna: 1 190,00 zł

Najniższa cena: 1 071,00 zł
szt.
Materac VIGOR
Materac VIGOR

1 144,72 zł

Cena regularna: 1 640,00 zł

Najniższa cena: 1 476,00 zł
szt.
Materac MODULIA BALANCE
Materac MODULIA BALANCE

1 011,12 zł

Cena regularna: 1 320,00 zł

Najniższa cena: 1 188,00 zł
szt.
Materac MODULIA SPACE
Materac MODULIA SPACE

966,00 zł

Cena regularna: 1 380,00 zł

Najniższa cena: 1 242,00 zł
szt.
Materac AMBER PLUS
Materac AMBER PLUS

1 238,36 zł

Cena regularna: 1 660,00 zł

Najniższa cena: 1 494,00 zł
szt.
Materac ARENA (OPAL)
Materac ARENA (OPAL)

1 001,95 zł

Cena regularna: 1 450,00 zł

Najniższa cena: 1 305,00 zł
szt.
Materac RINFRESCO
Materac RINFRESCO

3 125,69 zł

Cena regularna: 3 912,00 zł

Najniższa cena: 3 117,86 zł
szt.
Materac GRAN PARADISO
Materac GRAN PARADISO

2 881,19 zł

Cena regularna: 3 606,00 zł

Najniższa cena: 2 873,98 zł
szt.
Materac GRAN SONNO DE LUXE
Materac GRAN SONNO DE LUXE

4 438,44 zł

Cena regularna: 5 555,00 zł

Najniższa cena: 4 427,34 zł
szt.
Materac SOFT MEMORY
Materac SOFT MEMORY

1 989,21 zł

Cena regularna: 2 343,00 zł

Najniższa cena: 1 984,52 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium